Det var Más País som presenterat motionen, som
förkastats med bred marginal efter att socialistpartiet PSOE anslutit sig till Partido Popular och Vox, som opponerat sig mot en legalisering. Några partier som baskiska PNV är för att tillåta konsumtionen av cannabis i terapisyfte, för vissa patienter. Detta gäller redan i ett 70-tal länder i världen och en del menar att Spanien ligger på efterkälken.

Socialistpartiet har motiverat sitt nej till motionen med att ett liknande förslag redan behandlas i senaten. Det omfattar däremot enbart en eventuell legalisering för bruk av cannabis som smärtbehandling.

Förutom Más País efterlyser bland annat Podemos och katalanska ERC att konsumtionen av cannabis ska tillåtas oavsett syfte. Motiveringen är att en legalisering skulle motverka illegal handel och underlätta kontrollen av kvalitén på cannabis, liksom regleringen av åtkomsten för minderåriga.

Opinionsundersökningar visar att hela 90 procent av den spanska befolkningen är för att konsumtionen av cannabis tillåts, åtminstone som smärtlindring vid allvarlig sjukdom.