Hälsovårdsministern Carolina Darias höll 24 november det ordinarie veckomötet med de regionala vårdmyndigheterna och poängterade vid en presskonferens efteråt att det är brådskande att utdela tilläggsdosen. Detta då kontakterna mellan olika människor ökar kraftigt under jul- och nyårshelgen. Det märktes tydligt förra året, då smittfrekvensen i Spanien steg till den högsta nivån hittills, på nära 900 fall per 100.000 invånare.

Riktlinjerna är nu att alla som är över 60 år ska erbjudas en tilläggsdos av Pfizer eller Moderna. Det gäller även de som vaccinerats med en enda dos med preparatet från Janssen. Av dessa uppges endast 14 procent än så länge ha erhållit en extra dos.

Vid veckomötet efterlyste ett flertal regioner åter påbud på Covid-pass, för att uppmana ännu icke vaccinerade att immunisera sig. Den stigande smittfrekvensen och risken för krav på Covid-pass befinns vara orsaken till att 25 procent fler har vaccinerat sig den senaste veckan i Spanien. Antalet utdelade doser har uppgått till drygt 72.000.