Allt pekade på att de tre pågående utredningarna mot Juan Carlos för främst skattebrott och penningtvätt skulle läggas ned 17 december. Riksåklagaren har dock begärt en förlängning av beslutet med upp till sex månader. Anledningen är att en ansökan om kompletterande information från de schweiziska myndigheterna försenats. Innan svar erhållits väljer åklagarämbetet att bibehålla utredningen, även om den inte tros dröja så länge till som sex månader.

Det annonserades i höstas att utredningarna med all säkerhets skulle läggas ned, då de misstänkta brotten befinns antingen ha preskriberat, reglerats eller i vissa fall ej kunna dömas på grund av att Juan Carlos fortfarande var statschef när de begicks och sålunda var ansvarsfri.

Enligt flera källor längtar Juan Carlos hem och hade planer på att återvända till Spanien till jul, något som svårligen kan ske så länge utredningarna pågår. Han vistas sedan augusti förra året i Abu Dabi.