Studien heter Eurosurveillance och är framtagen av världshälsoorganisationen WHO. Den är baserad på en rad olika uppgifter sedan pandemins utbrott och jämför dödligheten hos befolkningen över 60 år, som står för drygt 90 procent av de 1,5 miljoner dödsoffer som coronapandemin befinns har skördat.

Enligt studien har dödligheten bland äldre sjunkit avsevärt tack vara vaccineringarna och Spanien tillskrivs flest undvikna dödsfall i hela EU. Detta avhängigt av dels sin relativt stora befolkning och framför allt omfattande vaccinering.

Rapporten från WHO gör gällande att vaccinerna fram till och med vecka 45 räddat 89.515 liv i Spanien. Siffran för Frankrike är 38.715 liv och för Italien 35.488. I Sverige bedöms vaccinen ha räddat 4.770 liv, bland äldre än 60 år.

Det enda landet i Europa där vaccinen uppges ha räddat fler liv än i Spanien är Storbritannien, som enligt WHO lyckats undvika 157.604 dödsfall.

Se studien:
https://www.eurosurveillance.org