Enligt El País förbereds de nya protokollen sedan längre tid. Det handlar bland annat om att upprätta ett årligt vaccineringsprogram, men även att upphöra med den individuella smittspårningen. Istället ska ett nätverk av experter på olika sjukhus ägna sig åt stickprovskontroller och föra statistik, som möjliggör en kontinuerlig uppföljning av virusets utveckling.

I den sjätte smittvågen har spridningen varit så explosiv att den individuella spårningen inte kunnat upprätthållas. Likaså har kraven för att bli testad genom den offentliga vården skärpts och istället har allt fler valt att göra egna antigentest. Det har i sin tur lett till brist på tester och kraftigt stigande priser. Regeringschefen Pedro Sánchez har nu annonserat att regeringen ska införa ett tak på priserna på antigentest.