Spanien fortsätter sedan drygt två veckor att rada upp dygnsrekord. Detta trots att antalet utförda tester blir allt lägre, på grund av överbelastningen av vården. Men även om smittsiffrorna är rekordhöga börjar det synas en del förändringar i statistiken, som att enskilda regioner registrerar en minskning av sin smittfrekvens.

Navarra toppar fortfarande smittfrekvensen i landet med 7.156 fall per 100.000 invånare, de senaste två veckorna. Det är dock nästan 100 punkter lägre än dagen före. På riksnivå steg smittfrekvensen det senaste dygnet med 86 punkter, till 3.128. Trots att smittsiffran i sig var den högsta hittills är stigningen av smittfrekvensen inte lika kraftig som tidigare, på grund av de höga nivåer som nåtts vi det här laget. Smittfrekvensen har tidigare stigit upp till 267 punkter på endast ett dygn.

Andelen positiva resultat på tester fortsätter också att stiga till nya rekordnivåer. Den ligger nu på 38,89 procent. Det är en ökning med nästan tio punkter på bara en vecka och närmast en fördubbling på 14 dagar. Det skylls förutom den rekordstora smittspridningen att det nu är nästan uteslutande personer med symtom som testas.

Det senaste dygnet har vidare 473 personer fått läggas in på sjukhus för Covid-19. De uppgår i dagsläget till drygt 17.000, av vilka 2.228 vårdas på intensiven. Det senare motsvarar 23,77 procent av de befintliga bäddarna på IVA.

På onsdagen registrerades 125 nya dödsfall på grund av pandemin, vilket höjer den ackumulerade siffran till 90.508 personer.