Lagen infördes i Katalonien 2015 och tvingade alla hyresportaler att endast inkludera i sitt utbud bostäder som kunde uppvisa ett registreringsnummer. Det första överklagandet avslogs av den katalanska regionaldomstolen men nu har alltså HD givit Airbnb rätt.

Domen fastställer att det inte är hyresportalernas ansvar att bevaka att de regionala bestämmelserna åtlyds av bostädernas ägare. Ett liknande utfall ett år tidigare i en annan domstol gav portalen HomeAway rätt.

Högsta domstolen finner att portalerna fungerar som mellanhand mellan uthyrare och hyresgäster och att de som sådana inte är ansvariga att se till att bostäderna uppfyller alla lagliga villkor för uthyrning. Det katalanska regionalstyret säger i en kommentar att domen avsevärt försvårar möjligheten att bekämpa den illegala uthyrningen av turistbostäder, som under många år varit ett stort gissel i främst Barcelona med omnejd.