Efter larm från Storbritannien om omfattande smitta av denna tropiska virussjukdom misstänks mer än 20 personer i Spanien, alla än så länge i Madridregionen, också ha smittats. Det rör sig enligt flera medier nästan uteslutande om män som haft homosexuella relationer.

Apkoppor är en sjukdom som liknar smittkoppor, men normalt är lindrigare. Trots det leder den i Afrika till döden bland upp till tio procent av de som smittas. Den andelen befinns vara betydligt lägre i Europa och sjukdomen utgör främst ett allvarligt hot för personer med nedsatt immunförsvar.

Inkubationstiden är mellan 6 och 13 dagar, men det kan dröja upp till 21 dagar innan patienten får symptom. Dessa består av feber på mer än 38,5 grader, muskelvärk, halsont och rodnader samt blåsor på huden.

Chefen på den spanska smittskyddsenheten Fernando Simón säger att risken för en omfattande smittspridning är liten, även om den inte kan uteslutas.