Protesterna startade vid ambassaden i London, som är den som har flest anställda, och har spridit sig till fler delegationer. Bakgrunden är att den icke-diplomatiska personalen på de spanska ambassaderna har sina löner frysta sedan 2009. Det var en åtgärd som tillämpades för alla offentliganställda, med anledning av finanskrisen, men medan övrig personal sedan länge åter fått sina löner höjda förblir ambassadpersonalens oförändrad. Detta har i sin tur lett till att många har svårt att få lönen att räcka till.

Situationen anses av facket som speciellt stötande, då den diplomatiska kåren fått sina från början höga löner anpassade efter inflationen, men inte den övriga personalen på ambassaderna. Den spanske utrikesministern José Manuel Albares lovade 9 maj en snar lösning och personalen i London har utlovats en lönehöjning på mellan åtta och tio procent. Detta menar dock facket är otillräckligt.