Senaten har definitivt godkänt en lag som behandlats sedan oktober förra året och som syftar till att ge boendeföreningar större möjligheter att finansiera investeringar. I det ingår utökade kompetenser att sätta press på boende som inte betalat sina medlemsavgifter. Detta är fortfarande ett utbrett problem, trots reformer de senaste åren som underlättat processen för att stämma skuldtagare inför domstol.

En av de mest omtalade nyheterna är att boendeföreningar får möjlighet att neka skuldtagare att nyttja tjänster i området, som exempelvis en gemensam pool. Motståndare till reformen menar att det är orättvist att exempelvis barnen i en familj som inte betalar sina avgifter blir lidande.

Lagreformen begränsar samtidigt de eventuella repressalier som vidtas mot skuldtagare, som måste vara ”proportionerliga” och endast gälla så länge skulden består.