Ändringen av vallagen, LOREG, innebär att ett särskilt krav som infördes 2011 nu slopas. Det har tvingat utlandsspanjorer att med kort varsel ansöka om att få rösta, innan de ens kunde utföra själva poströstningen. Denna dubbla byråkrati antogs av både PSOE och Partido Popular och ledde till att valdeltagandet i utlandet i riksvalen rasade från 31,88 procent 2008 till knappt 8,0 procent i april 2019 och var på 10,61 procent vid det senaste parlamentsvalet 2019.

Sedan 2016 har kraven växt på att föranmälan till poströstning från utlandet slopas, men det är först nu som det nåtts tillräcklig konsensus för en lagändring.