Kvinnan går i internationella forskarkretsar under pseudonymen Barcelonapatienten och hennes fall ses som en unik möjlighet att bekämpa HIV-viruset, som är det som kan bryta ut i AIDS. Det finns fall där patienter helt blivit av med viruset efter transplantation av moderceller, men när det gäller Barcelonapatienten handlar det om att hennes eget immunförsvar lyckats hålls viruset i schack. När hon befanns smittad av HIV i ett tidigt stadium behandlades hon med de antivirala preparat som idag finns att tillgå och som ofta lyckas bromsa och reducera spridningen, även om de inte utrotar HIV-viruset helt och hållet.

När behandlingen upphör brukar viruset efter en tid sprida sig igen, men Barcelonapatientens immunförsvar har däremot på eget bevåg kontrollerat HIV-viruset i mer än 15 år, något som är unikt i världen. Kvinnan uppges ha ovanligt stora mängder av de två typer av antikroppar som befinns bita på HIV-viruset och ett spanskt forskarlag försöker nu klargöra om fallet kan leda till banbrytande rön i behandlingen av HIV.