Svenskar i Världens kartläggning av utlandssvenskarna är den första stora undersökningen i sitt slag på sju år. Den gör gällande att det bor svenskar i minst 177 olika länder och att antalet utlandssvenskar ökat något sedan den förra undersökningen, som genomfördes 2015. Då beräknades antalet utlandssvenskar uppgå till 660.000, mot nu 685.000.

En majoritet av utlandssvenskarna bor i Europa, även om det enskilt populäraste landet är USA, med omkring 179.000 svenska medborgare. Spanien hamnar på andra plats på listan, med 104.000 bofasta svenskar. Det är 14.000 fler än 2015 och 4.000 fler än i Storbritannien, som hamnar på tredje plats.

Efter dessa tre länder är gapet stort till övriga, där Norge innehar fjärdeplatsen med cirka 39.600 svenskar följt av Frankrike med 30.000. I Portugal, som de senaste åren framhållits som ett skatteparadis för främst pensionärer, bor en bråkdel så många svenskar som i Spanien, närmare bestämt 5.500.

Totalt bor 62 procent av utlandssvenskarna i Europa, medan andelen som bor i något annat EU-land sjunkit till 38 procent, med anledning av Brexit och att Storbritannien därmed inte längre räknas bland dessa.

SVIV baserar sina siffror på både officiell statistik från myndigheter samt uppgifter från privata källor. Föreningen poängterar att det i många fall är omöjligt att erhålla exakta siffror och därmed baseras undersökningen i många fall på beräkningar.

Svenskar i världen återger både officiell statistik och siffror från en egen enkät, som besvarats av sammanlagt 9.681 personer. Det är nästan dubbelt så många som deltog i enkäten 2015. Av den framgår bland annat att klimatet endast är det näst vanligaste skälet till att svenskar väljer att flytta utomlands. Det vanligaste skälet är kärlek.

Vidare anger en sjättedel att det tyngsta skälet till utlandsflytten var att de inte trivdes i Sverige. Det uppger främst de som bor i Storbritannien, Spanien och USA.
Av de olika grupperna är det pensionärerna som är minst intresserade av att flytta tillbaka till Sverige.
– Det är svårt att göra en prognos över hur många svenskar som framöver kommer att flytta utomlands eller tillbaka till Sverige. Utöver pandemin har vi ett pågående krig i Europa. Finansiell och politisk instabilitet men även klimatförändringarna påverkar val av boendeland, säger SVIV:s generalsekreterare Cecilia Borglin i en kommentar till siffrorna.

Spanien är sedan länge ett av svenskarnas favoritländer att bo i. Det gäller än idag, då Spanien är ett av de tio länder dit flest svenskar flyttade förra året, enligt statistik från SCB. Utflyttarna uppgick totalt till 48.284 personer 2021.

SVIV:s enkät har bland annat kartlagt hur många av utlandssvenskarna som är yrkesverksamma. Här överträffas Spanien av fyra länder, i första hand Storbritannien där 16 procent av de yrkesverksamma som svarade på enkäten bor, följt av USA (15 procent), Tyskland (7), Australien (5) och Spanien (4 procent).

När det gäller antal pensionärer som svarat på enkäten bor 13 procent i Frankrike, lika stor andel i Portugal och tolv procent i Spanien respektive USA.

Se hela undersökningen:
https://www.sviv.se