Natten mellan 12 och 13 augusti kommer stjärnfallet att vara som intensivast, även om det varit möjligt att beskåda perseiderna sedan 17 juli. Natten till 12 augusti är det samtidigt en så kallad supermåne, som bär namnet av att dess närhet till jorden är den kortaste på dess bana och därför uppfattas månen som större än normalt. Fullmånen kommer att skina med full kraft och försvåra beskådningen av perseiderna.

Supermånen uppges vara den sista på nära ett år. I augusti nästa år väntas däremot två supermånar, både 1 och 31 augusti.