Högerpartiet Vox har presenterat en motion i regionparlamentet om att förklara basilikan, som Franco lät uppöra med tusentals republikanska krigsfångar, av allmänt kulturintresse (BIC). Syftet skulle vara att förhindra att regeringen, med stöd i lagen om det demokratiska minnet, förvandlar den katolska gravplatsen och kyrkan till ett civilt minnesmonument.

Regionstyret i Madrid som leds av Isabel Díaz Ayuso (PP) uppger att de saknar kompetenser för en BIC-klassificering, då Valle de los Caídos är klassat som nationalmonument. Däremot anser styret att de kan kulturmärka platsen på ett sådant sätt att inga som helst detaljer får röras. Det skulle bland annat garantera att det enorma katolska korset som är rest över berget som rymmer basilikan förblir på sin plats.