Strejken startade 7 november och orsakades av att de regionala vårdmyndigheterna beslutat återuppta akutstationerna efter pandemin, men med hälften så mycket personal som tidigare. Det resulterade i att en stor del av stationerna kom att sakna bemanning, främst av läkare, så att patienter fick hänvisas till sjukhus. Dessutom omplacerades läkare med kort varsel till andra platser och vid en del stationer infördes läkartjänster enbart via videokonferens.

Regionalstyret har anklagat vårdpersonalen för politiska motiveringar till strejken, men uppges nu ha backat för kraven. Enligt El País går det preliminära avtalet ut på att endast 49 akutstationer ska upprätthållas tills vidare och dessutom ska bemanningen av dessa administreras självständigt av varje mottagning, inte centralt av det regionala hälsovårdsdepartementet.

Vad som ska ske med de 29 stationer som tills vidare förblir stängda uppges bli föremål för vidare förhandlingar.