Den spanske regeringschefen Pedro Sánchez anlände 1 februari till Rabat med elva av sina 22 ministrar, för ett möte vid vilket 24 bilaterala avtal undertecknats. Den mediala uppmärksamheten har dock fokuserat på det faktum att den marockanske monarken inte gjorde sig besväret att avbryta sin semester i Gabon och ersatte den personliga audiensen med Spaniens regeringschef med ett 30 minuters telefonsamtal. Gesten tolkas som ännu ett sätt av Mohammed VI att markera vem som dikterar villkoren i relationerna mellan de två grannländerna.

Spaniens nuvarande regering valde förra året att justera sin hållning beträffande Västsahara för att förbättra relationerna med Marocko. Det har visserligen öppnat dörren för återupprättat samarbete beträffande speciellt migrationsströmmarna, men Mohammed VI:s frånvaro i samband med toppmötet tyder på att de diplomatiska relationerna alltjämt är infekterade. Spaniens utrikesminister José Manuel Albares har försökt tona ner vikten av den uteblivna audiensen och tillägger att den marockanske kungen inbjudit Sánchez till ett statsbesök ”inom en snar framtid”.

Det är inte bara Mohammed VI som lyst med sin frånvaro vid toppmötet. Ingen av de fem ministrarna från Unidas Podemos ingick i den spanska delegationen, då koalitionspartiet inte delar de spanska eftergifterna beträffande Västsahara. Dessutom har EU-parlamentet nyligen prickat Marocko för mutskandaler och brott mot de mänskliga rättigheterna, efter en omröstning vid vilken de spanska socialisterna var bland de få EU-ledamöter som röstade emot resolutionen.