Det officiella registret över vägrare till dödshjälp är på 9.384 personer, vilket motsvarar endast 1,3 procent av de omkring 700.000 vårdanställda som finns i Spanien. Däremot är skillnaderna mellan olika autonoma regioner stora och i Madrid representerar de 3.119 som vid årsslutet hade skrivit upp sig på listan hela 33 procent av totalen. Det följs av Aragonien och Andalusien med elva procent vardera.

Tidningen El País har intervjuat talesmän för de som vägrar ge dödshjälp. De menar att det går helt emot vårdpersonalens principer, som är att rädda liv, och uppger dessutom att det verkliga antalet som motsätter sig aktiv dödshjälp är avsevärt större. Många menas inte vilja registrera sig av risken för att bli svartlistade. Dessutom har exempelvis Balearerna ännu inte ens upprättat ett register över samvetsvägrare.

De som försvarar dödshjälpen menar å sin sida att listan med vägrare i grunden är absurd. Anledningen är att en majoritet av de spm skrivit upp sig har sådana uppgifter att de ändå aldrig skulle vara aktuella att bistå med dödshjälp.