De prövade händelserna inträffade i januari 2009 på sjukhuset Virgen del Rocío, i Sevilla. Den gravida kvinnan hade uppsökt sjukhuset efter att värkarna startat och förlossningen förlöpte som normalt. Däremot visade sig alla ordinarie förlossningssalar på sjukhuset vara upptagna. Enligt kvinnan hörde hon hur barnmorskan beslutade att istället föra henne till en operationssal för att utföra kejsarsnitt, trots att det inte fanns några kliniska skäl till detta. Ingreppet utfördes mot kvinnans uttryckliga vilja.

Under ryggmärgsbedövningen har kvinnan vidare uppgivit att hon hörde hur ”nervösa och fnittriga elever” misslyckades med att sticka rätt och detta ska ha orsakat henne smärtsamma och permanenta biverkningar. Det bidrog dessutom till en förlossningsdepression och kvinnan valde senare att anmäla sjukhuset för fysiska och psykiska men. Sjukhusledningen förnekar någon som helst dålig praxis och uppger att läkarna informerade kvinnans familj om behovet av att utföra kejsarsnitt.

Efter att ha fått avslag i flera spanska juridiska instanser vände sig kvinnan till FN, vars kommitté mot kvinnovåld givit henne rätt. Den finner att vårdpersonalen begått så kallat obstetriskt våld och ålägger de spanska myndigheterna att betala en skälig ersättning till kvinnan.

Enligt tidningen El Diario är det tredje gången som Spanien prickas av FN för obstetriskt våld, som refererar till bristfällig behandling av gravida kvinnor i samband med förlossning. Det kan handla om att personalen inte tagit hänsyn till kvinnans önskemål eller på annat sätt gjort sig skyldig till dålig praxis som orsakat fysiskt och psykiskt lidande.