Ministerrådet har antagit programmet för kronprinsessans militära utbildning, som blir mycket lik den som hennes far Felipe VI genomgått. Det innebär ett års tjänstgöring i såväl armén, flottan som flygförsvaret.

Det första året kommer Leonor att fullgöra sin utbildning i armékompaniet i Zaragoza. Därefter blir det marin utbildning i Galicien, som inkluderar en seglats ombord på skolfartyget Juan Sebastián Elcano. Avslutningsvis kommer kronprinsessan att verka under ett år vid flygbasen i San Javier (Murcia). När utbildningen är klar kommer hon att ha erhållit graden av löjtnant.

Leonor fyller 31 oktober 18 år och i maj avslutar hon sin gymnasieutbildning i Wales. Det har nyligen bekräftats att hennes lillasyster prinsessan Sofía kommer att gå samma linje till hösten.