Lagreformen inkluderar ett påbud för spelföretag on-line att varje timme under uppkoppling avisera användare om deras ackumulerade insatser och förluster. Dessutom ska ett särskilt protokoll för misstänkt beroende aktiveras i den händelse att användaren av en tjänst förlorat mer än 600 euro under en period på två veckor.

Reformen är ytterligare ett steg som tas av konsumentdepartementet för att begränsa i möjligaste mån riskerna för spelberoende. Ytterligare ett initiativ är att spelbolag förbjuds att göra riktad reklam till ungdomar mellan 18 och 25 år, som att visa dem annonser för andra speltjänster än de som de för tillfället brukar.

Några av de åtgärder som vidtagits tidigare är att förbjuda minderåriga tillträde till spelhallar liksom att reglera så att dessa lokaler inte förläggs nära skolor.