Det var i maj 2020 som Grande-Marlaska valde att avsätta den dåvarande chefen för Guardia Civil i Madrid, med motiveringen att han inte längre hade förtroende för honom. Pérez de los Cobos befanns ha utrett regeringens agerande i inledningen av pandemin och även om kvinnomarschen 8 mars orsakat massiv smittspridning, utan att informera sina överordnade på inrikesdepartementet. Utredningen lades senare ner men Pérez de los Cobos överklagade sin förlorade post.

Efter att ha fått rätt i första instans avslog senare Federala domstolen Audiencia Nacional guardiacivilöverstens anmälan. Nu har utfallet åter ändrats av Högsta domstolen, som finner att uppsägningen var olaglig och ålägger inrikesdepartementet att betala ut full lön till Pérez de los Cobos, som dessutom kan ansöka om att få återvända till sin post.

Utfallet har omedelbart lett till nya krav från såväl Partido Popular som Ciudadanos om inrikesministerns avgång. Grande-Marlaska har varit hårt utsatt tidigare för bland annat handläggningen av flyktingtragedin vid gränsstaketet i Ceuta, där mer än 20 migranter omkom 24 juni förra året. Inrikesministern anklagas för att ha ljugit om de spanska myndigheternas roll vid tragedin.

Även denna gång vägrar Inrikesministern att ställa sin post till förfogande och vidhåller att även om Högsta domstolen finner att uppsägningen inte var korrekt rent tekniskt så består motiven till att Grande-Marlaska förlorade förtroendet för Pérez de los Cobos.