Väderlekstjänsten Meteored betonar att väderförhållandena är mycket instabila i dagsläget och det är därför svårt att ge en exakt långtidsprognos. Däremot förefaller det som att det till mitten av påskfirandet kommer att uppstå vad som kallas för en ”skandinavisk blockad”, det vill säga ett högtryck i norra delen av Europa som i sina utkanter bjuder på ostadigt väder.

Risken för regn under de främsta dagarna av påskfirandet väcker oro hos de många påsksamfund som har sina processioner de aktuella dagarna. Samtidigt är behovet av nederbörd i Spanien stort. De flesta vattenreservoarer rymmer avsevärt mindre än normalt och de restriktioner som redan råder i bland annat centrala Andalusien och Katalonien kan komma att skärpas och utökas, om våren inte medför avsevärd nederbörd.