Relationen mellan god sömn och hälsa är inget nytt, men en grupp amerikanska neurologer har studerat nära 5.000 patienter för att kartlägga den exakta relationen mellan sömnstörningar och slaganfall. Slutsatsen är att inte enbart brist på sömn kraftigt ökar risken för en hjärnblödning, utan även långa och oplanerade siestor.

Resultaten av undersökningen är föremål för debatt, men studien gör gällande att den som sover regelbundet middag mer än en timme och framför allt somnar oplanerat lider 88 procent större risk att drabbas av ett slaganfall. Mer än att sovandet i sig skulle öka risken menar neurologerna att långvariga siestor kan vara en indikator på att personen ifråga har anlag för hjärnblödningar.

Ett flertal andra studier uppger att det tvärtom är hälsosamt att sova siesta, så länge det sker under kontrollerade former. Den senaste undersökningen fokuserar på flera andra faktorer relaterade till sömnen som kan ha relation till hjärnblödningar, som att regelbundet sova mindre än fem timmar per natt, snarkningar och sömnapné.