Alejandro Cencerrado är 36 år gammal och bodde i den aktuella lägenheten med sin fru och deras tvååriga barn. Han berättar att hyresvärden behållit totalt 400 euro från depositionen för att täcka dels städning och dels påstådda kostnader för reparation av köket och dörren, vilket enligt hyresvärden motsvarar "normal användning av bostaden". Alejandro och hans familj har nu lämnat in en stämning mot hyresvärden och väntar på rättegångsprocessen. Han uttrycker frustration över den brist på skydd och enkla mekanismer som hyresgäster står inför när de vill ha tillbaka sin deposition.

Att hyresvärdar behåller delar eller hela depositionen efter att nycklarna har lämnats tillbaka är enligt El País vanligt. De använder olika ursäkter och hänvisar till diverse skäl för att inte återbetala pengarna till hyresgästerna. Enligt Macarena Redondo, advokat på juristbyrån Legálitas, är det vanligt att hyresvärdar utnyttjar alla tänkbara förevändningar för att undvika att betala tillbaka depositionen. På deras advokatbyrå handlar ungefär sju procent av förfrågningarna om hyresavtal om depositioner.

Andra personer har delat liknande upplevelser på sociala medier, där hyresvärdar inte återbetalat depositionen, trots att de nya hyresgästerna flyttade in bara tio dagar efter att de tidigare hyresgästerna flyttat ut. Konsumentorganisationen OCU uppger att bristen på förtroende mellan parterna är utbredd och att fyra av fem hyresgäster uttrycker oro över att hyresvärden inte kommer att återbetala depositionen vid hyresavtalets slut, även om denna oro inte alltid är befogad.

Även om Cencerrados video framför allt fått respons av upprörda hyresgäster, finns det också många hyresvärdar som uppger att depositionen ibland är otillräcklig. I de fall där lägenheten lämnats i dåligt skick, med exempelvis trasiga eluttag, skadade golvsocklar och hängande dörrar, har hyresvärdar rätt att behålla hela eller delar av depositionen för att täcka kostnaderna för att återställa bostaden i dess ursprungliga skick. Hyresvärdar som rådfrågats av El País påpekar att depositionen är en garanti för dem och att det är viktigt att hyresgäster är medvetna om sina skyldigheter när det gäller underhåll och andra ansvarsområden för att undvika eventuella konflikter vid hyresavtalets slut.

För att lösa denna konflikt och ge ökad trygghet för såväl hyresgäster som hyresvärdar har experter föreslagit att införa en tredje part som granskar lägenheten vid inflyttning och utflyttning för att bedöma eventuella skador och underhållsbehov. Genom att tillgå en objektiv bedömning kan det vara lättare att avgöra huruvida en del av depositionen bör behållas eller om den ska returneras oavkortat till hyresgästen.