Beslutet av de franska myndigheterna att förbjuda flygningar mellan destinationer där det existerar tågförbindelser vars resor tar max 2,5 timme är något som enligt miljöorganisationer bör fattas även i Spanien. Enligt Ecologistas en Acción sker mer än femhundra veckovisa flygningar i Spanien på sträckor som kan göras med tåg på upp till två och en halv timme. Det handlar om fem huvudsträckor i Spanien, som är Madrid-Barcelona, Madrid-Valencia, Madrid-Alicante, Madrid-Sevilla och Madrid-Málaga.

Den nya franska lagstiftningen, som är banbrytande i världen när det gäller förbud mot flygrutter för att minska utsläppen som orsakar global uppvärmning, har mottagits i Spanien med entusiasm från miljögrupper och skepsis från flygsektorn. Både förespråkare och motståndare är dock överens om att denna förordning är mer symbolisk än effektiv, eftersom det gjordes ändringar under handläggningen i Frankrike som minskade ambitionerna till ett minimum. Ursprungligen föreslog Climate Citizen Convention att flygsträckor skulle förbjudas om det fanns ett tågalternativ på mindre än fyra timmar, men detta minskades sedan till två och en halv timme. Dessutom lades andra krav till som slutligen uteslöt största delen av de inhemska flygningarna i Frankrike från förbudet.

Trots att det inte innebär en betydande minskning av utsläppen efterlyser Ecologistas en Acción ett förbud i Spanien för flygningar där det existerar tågalternativ på upp till fyra timmar. Miljöorganisationen, som citeras av El País, hävdar att inrikesflygningarna i Spanien ökade med 27 procent mellan 2013 och 2019, vilket ledde till en 30-procentig ökning av utsläppen relaterade till dessa flygresor. Det motsvarar 3,15 miljoner ton mer koldioxid som släppts ut i luften.