Enligt en artikel i El País har forskning genomförd av Carola García de Vinuesa funnit sällsynta medfödda avvikelser som kan kopplas till dödsfallen. Detta har bidragit till att ifrågasätta de tidigare domarna och har nu lett till att Kathleen Folbigg benådats. Åklagarna hävdade för 20 år sedan att hon kvävt sin barn, som var mellan nio veckor och tre år gamla vid tidpunkten för deras död, men Folbigg har alltid hävdat att dödsfallen berodde på naturliga orsaker.

Ett flertal australiska och utländska forskare hade undertecknat en begäran om att Folbigg skulle friges år 2021. De hänvisade till ny rättsmedicinsk bevisning som tyder på att de oförklarliga dödsfallen kan vara kopplade till sällsynta genetiska mutationer eller medfödda avvikelser. Eftersom det inte fanns tillräckligt med fastställd rättsmedicinsk bevisning argumenterade åklagarna att det var mycket ovanligt att fyra barn dog plötsligt och utan förklaring i så unga åldrar och med flera års mellanrum.

Den domare som ledde omprövningen, Tom Bathurst, fann dock att det finns medicinska tillstånd som kan förklara tre av dödsfallen. Två flickor hade en sällsynt genetisk mutation, medan en pojke hade ett underliggande neurogeniskt tillstånd. Med tanke på dessa faktorer drog Bathurst slutsatsen att det fjärde barnets död inte heller var misstänkt.

Fallet med Kathleen Folbigg, som varit klassad som Australiens värsta kvinnliga seriemördare, har istället visat sig vara det största rättsliga misstaget i landets moderna historia. Under de 20 år som gått sedan Folbigg fängslades har vetenskapliga framsteg spelat en avgörande roll för hennes sak, liksom det engagemang som den spanska immunologen Carola García de Vinuesa har visat genom sin vetenskapliga undersökning av fallet.

Vinuesa uppges ha sett flera liknande fall under sin karriär. Fyra plötsliga spädbarnsdödsfall kan tyckas ovanliga, men det blir mindre förvånande om de fyra barnen är syskon och delar genetiska fel.

Vinuesa bodde i Australien och hade studerat sådana fall under en längre tid, när hon gick med på att granska Folbiggs fällande dom och insåg att den hade fallit under de första åren av 2000-talet, då den brittiske barnläkaren Roy Meadows påverkade fallen av plötslig spädbarnsdöd. Meadows sammanfattade sin idé i ett slagord: "En plötslig död är en tragedi, två är misstänksamma och tre är mord tills det motsatta bevisas." Detta blev känt som Meadows lag, en princip som användes i flera barnamordsrättegångar tills vetenskapen bevisade dess felaktighet. Tre kvinnor blev frikända när denna teori förkastades och de genetiska orsakerna till fallen undersöktes noggrant. Kathleen Folbiggs läggs nu till denna sorgliga lista.