Regeringschefen Pedro Sánchez har fått utstå hård kritik för att han kallat till riksval 23 juli, när omkring en tredjedel av den spanska befolkningen har semester. Det är första gången i demokratisk tid som ett val hålls i juli. För den som är bortrest på semester på valdagen finns alternativet att poströsta i förväg, men många bävar för att bli kallade till valtjänst. Kallelserna kommer att skickas ut mellan 24 och 28 juni.

Risken att bli kallad till valtjänst för den som ingår i röstlängden är 1,6 procent, rent statistiskt på riksnivå. Oddsen är dock avhängiga av befolkningsmängden och i de allra minsta kommunerna skjuter denna siffra ända upp till nära 50 procent.

Mot bakgrund av att det är semestertider när valet hålls har valnämnden nu beslutat införa ett extra undantag som laga skäl för att slippa valtjänst. Det gäller endast i detta val och i den händelse att personen i fråga bokat en resa före 30 maj, som är det datum då riksvalet officiellt sammankallades. Varje enskilt fall ska dock prövas och den som ansöker om att slippa valtjänst måste kunna påvisa ekonomiska konsekvenser eller andra synnerliga besvär om resan skjuts upp eller helt ställs in. Dessutom måste granskningsnämnden försäkra sig om att det inte uppstår vakanser vid det aktuella valbordet.

Ett annat viktigt beslut som fattats av valnämnden och som var väntat är krav på legitimation när poströster lämnas in. Detta mot bakgrund av ett flertal misstankar om försök till fusk med poströster i det senaste kommunvalet. Vallagen fastställer att den som ansöker om poströstning måste legitimera sig när ansökan sker liksom när valsedlarna hämtas ut, men däremot behövs ingen identifikation när poströsten lämnas. Det kravet införs nu till detta val tillfälligt, i väntan på en eventuell lagändring som gör det permanent.

På grund av semestertiderna väntas antalet poströster denna gång vara större än någonsin. Mer än två miljoner väljare beräknas rösta i förväg.