Lagen om djurens välfärd kommer inte att träda i kraft i sin helhet som planerat. Obligatorisk ansvarsförsäkring för hundägare, utbildningskurser för nya hundägare och ett nationellt register över husdjur är ännu inte genomförbara. Detta beror på att dessa punkter i lagen kräver ett kompletterande regelverk, som för närvarande saknas. Det skriver tidningen ABC.

Socialdepartementet uppges ha skickat i dagarna ett cirkulär till veterinärförbund och andra relevanta offentliga förvaltningar. I skrivelsen meddelas att införandet av den obligatoriska ansvarsförsäkringen för alla hundar kommer att skjutas upp, tills det specifika regelverket har godkänts. Till en början kommer lagen endast gälla kravet på försäkring för potentiellt farliga hundar.

Regeringen uppger att liknande problem har drabbat andra områden, som till exempel universitetsinträdesproven och idrottsregler. Förklaringen är att regeringen för närvarande befinner sig i en övergångsfas, vilket hindrar godkännandet av kompletterande lagstiftning. Socialdepartementet försäkrar dock att texten är redo att godkännas så snart den politiska situationen ändras.

Slutsatsen är att införandet av kurser för hundägare, det nationella registret för husdjur och registret över godkända uppfödare därför kommer att fördröjas.