Det spanska pressförbundet AMI har inlämnat en stämningsansökan mot Meta för illojal konkurrens på annonsmarknaden. Bland de klagande finns ledande spanska tidningar som El País, El Mundo, ABC och La Vanguardia. De anklagar Meta för att ha brutit mot EU:s dataskyddsförordningar från maj 2018 till åtminstone juli 2023 på ett "massivt" och "systematiskt" sätt, vilket ger dem en fördel i på marknaden genom hyperpersonaliserade annonser. Det skriver El País.

De spanska medierna hävdar att Meta inte har bett om tillstånd på ett tydligt och specifikt sätt för att behandla användardata för riktad annonsering, vilket gör deras intäkter från denna typ av annonsering olagliga. De kräver 550 miljoner euro i ersättning för de inkomster de anser sig ha gått miste om mellan 2018 och juli 2023. Denna siffra baseras på en jämförelse av de spanska mediernas reklamintäkter med Metas under denna period.

De senaste åren har de spanska medierna sett en betydande minskning av sina reklamintäkter, medan plattformar som Meta och Google vuxit. I Spanien stod digitala plattformar för 44 procent av den totala reklaminvesteringen 2022. Meta och Google anses ha en dominerande ställning på marknaden för personanpassad reklam, vilket har bidragit till deras extraordinära tillväxt.

Meta har nyligen lanserat en prenumerationstjänst i Europa där användare kan betala för att undvika annonser. Detta ses som ett försök från företagets sida att anpassa sig till dataskyddslagstiftningen. Emellertid är det ännu oklart om denna nya tjänst kommer att vara tillräcklig för att uppfylla de europeiska myndigheternas krav.

Medierna i Spanien förbehåller sig rätten att utöka sitt krav bortom juli 2023 om det anses att Metas ändringar inte är tillräckliga för att följa lagstiftningen.