Mer än 50 planerade demonstrationer i februari över hela landet följer tre olika kalendrar. De tre jordbruksorganisationer som erkänns av regeringen, Asaja, COAG och Upa, kommer att agera gemensamt. Parallellt kommer Unión de Uniones att hålla egna manifestationer, medan andra mindre grupper organiserar sig via sociala medier. De senare föregick på tisdagen den 6 februari de övriga organisationerna med spontana och omfattande protester.

Den splittring som präglar jordbruksgrupperna har blivit uppenbar omedelbart efter de första protestkallelserna. En del bönder känner sig nämligen inte representerade av de större fackförbunden och ställer hårdare krav på myndigheterna, som avskaffandet av Agenda 2030 och slopandet av nuvarande djurrätts- och miljökrav.

De ledande jordbruksorganisationerna betonar vikten av en dialog med regeringen och efterlyser konkreta åtgärder för att adressera deras krav. Målet är förändringar i EU:s gemensamma jordbrukspolitik och förbättringar av livsmedelskedjan. Mobiliseringarna väntas pågå tills sektorn fått gehör för sina krav, skriver tidningen El País.

Liknande protester och krav har uppstått den senaste tiden på flera håll i Europa. I vissa fall har protesterna skapat interna schismer och ett flertal spanska långtradare med jordbruksprodukter har vandaliserats av uppretande franska bönder, som anklagar Spanien för illojal konkurrens genom en mer påstått mer slapphänt regelverket än det franska. Den spanska jordbrukssektorn riktar i sin tur samma anklagelser mot produkter från Marocko.

Jordbruksministern Luis Planas har hållit möten med de ledande jordbruksorganisationerna men inte lyckats förmå dem att avbryta de varslade manifestationerna. Den 6 februari lyckades protesterande jordbrukare med sina traktorer blockera bland annat hamnen i Málaga, mässhallarna i Valladolid och motorvägar som A-92 i Granada.