Den 48-åriga modern hittades den 7 februari kvävd i ett fordon i garaget till familjens bostad, med ett knivhugg i nacken. Den äldre av de två adoptivsönerna är huvudmisstänkt för mordet och har beordrats sluten ungdomsvård i minst sex månader. Den yngre brodern kan på grund av sin ringa ålder inte åtalas och har därför endast omhändertagits för vård. Enligt tidningen El País är de två pojkarna adopterade från Ryssland.

Det var pojkarnas spanska mormor som slog larm till Guardia Civil, efter att de ringt henne och uppgivit att de kidnappats. Det finns inga tidigare anmälningar som tyder på problem mellan modern och sönerna. Ett familjegräl före brottet utreds som en möjlig utlösande faktor.

Castro Urdiales kommun har utlyst tre dagars sorg och borgmästaren Susana Herrán efterlyser respekt och varsamhet i mediernas hantering av fallet.