Den senaste konflikten löstes oväntat snabbt. Enligt tidningen El Confidencial räckte ett möte mellan statssekreteraren på miljödepartementet, Hugo Morán, och hans andalusiske kollega Ramón Fernández Pacheco. Regeringen hotade med att riva upp den viktiga överenskommelsen efter att regionstyret planerat att göra eftergifter gentemot en del jordbrukare intill Doñana.

Socialistpartiet betraktar den nya överenskommelsen som en seger. PSOE hade kritiserat ett planerat dekret som uppgavs smyga in en reform av bevattningen i Doñana.

Teresa Ribera, minister för ekologisk omställning, hade med anledning av det planerade dekretet beordrat stoppa avtalet som undertecknades i november och som i sin tur avslutade en tvåårig konflikt mellan de olika myndigheterna. Avtalet garanterar ett stöd på 300 miljoner euro till jordbrukare och kommuner runt Doñana för att minska uttömningen av de underjordiska vattenresurserna, som är livsviktiga för våtmarkerna. Med den nya överenskommelsen, som inkluderar ett kommande möte mellan ministern Ribera och den andalusiske regionpresidenten Juanma Moreno, återgår fokus till att hantera torkan samt att bygga vidare på tilliten mellan de två förvaltningarna.