Efter år av klagomål från lokalbor om att turister översvämmade minibussen på linje 116, som går till den kända Güell-parken, har kommunledningen tagit bort linjen från Google Maps rekommenderade rutter. Åtgärden har enligt tidningen El Diario lett till att turistströmmen till bussen upphört nästan över en natt.

Förändringen märktes tydligt när bussen, som normalt skulle vara full av turister, plötsligt körde genom La Salut-området med endast en handfull passagerare. De bofasta har uttryckt sin förvåning och glädje över denna plötsliga förändring.