Det högsta styrande organet för Spaniens domstolar borde enligt grundlagen ha förnyats för mer än fem år sedan. De nuvarande ledamöterna utsågs 2013 för en femårsperiod, men med undantag av några få fall vägrar de kvarvarande medlemmarna att avgå. Detta förhindrar enligt tidningen Público att de ytterst ansvariga partierna PSOE och Partido Popular tvingas avtala en förnyelse. Meningsskiljaktigheterna har lett till en djup kris inom det spanska rättsväsendet.

I ett försök att bryta dödläget ryckte EU:s justitiekommissarie Didier Reynders in i början av året som medlare. Trots flera möten i Bryssel med höga representanter för PSOE och PP består dock dödläget och Reynders har nu avgått för att förbereda sin kampanj till posten som generalsekreterare för Europarådet. Därmed tar Vera Jourová, vice ordförande för EU-kommissionen, över rollen som medlare men det råder stor osäkerhet om när och hur förnyelsen kan ske.

Såväl styrande PSOE som det ledande oppositionspartiet Partido Popular står fast vid sina positioner. Socialistpartiet kräver en omedelbar förnyelse medan PP ställer som villkor en reform av den nuvarande valprocessen för CGPJ:s ledamöter, parallellt med att den nuvarande styrelsen förnyas.

Ett flertal domarföreningar framhåller behovet av en omedelbar lösning för att bevara rättssystemets integritet och oberoende. En fortsatt blockering riskerar inte bara de juridiska funktionerna utan också allmänhetens förtroende för rättsväsendet.

Juristen Vicente Guilarte, som tillfälligt leder CGPJ, har öppet uttryckt sin besvikelse över situationen och tillkännagivit sin avsikt att avgå om inte en lösning uppnås inom kort. Guilarte har föreslagit en minskning av justitierådets befogenheter, särskilt när det gäller politiskt känsliga utnämningar, i hopp om att detta kan minska de politiska partiernas intresse för att kontrollera organet och därmed underlätta en förnyelse.

Denna långvariga kris inom Spaniens rättsliga administration har inte bara inrikespolitiska utan även internationella dimensioner, eftersom den påverkar Spaniens anseende och dess förhållande till EU:s juridiska instanser.