Den pågående undersökningen av lansering av olagliga turistboenden har väckt starka reaktioner från Airbnb och Booking. Konsumentverket, under ledning av ministern Pablo Bustinduy (Sumar), har begärt information från de största plattformarna för att identifiera hyresvärdar och kontrollera deras licenser. Airbnb och Booking, som dominerar marknaden i Spanien, hänvisar till en dom från Högsta domstolen i januari 2022 som friar dem från ansvar. Det skriver tidningen El País.

Enligt Högsta domstolen är det fastighetsägarnas ansvar att se till att annonsinformationen på plattformarna är korrekt och inkluderar nödvändiga registreringsnummer. Airbnb och Booking menar att de endast är skyldiga att agera på begäran från myndigheter om olagliga annonser rapporteras. Booking har sedan januari 2023 en särskilt kanal där man kan anmäla olagliga annonser för granskning och borttagning.

Den spanska regeringen, tillsammans med autonoma regioner och kommuner, har intensifierat sina ansträngningar att kontrollera fenomenet med olagliga turistboenden. Detta sker samtidigt som turismfobi sprider sig, särskilt på Kanarieöarna och Balearerna, och bostadsmarknaden stramas åt, vilket driver upp hyrorna och gör det svårt för många, särskilt unga, att hitta boende.

Vid den senaste sektorskonferensen meddelade bostadsministern Isabel Rodríguez (PSOE) att ett nytt EU-reglemente kommer att införas tidigare än planerat. Det innebär skapandet av en nationell plattform för att dela uppgifter och regler om turistboenden mellan autonoma regioner. Airbnb har uttryckt stöd för en gemensam europeisk strategi och framhäver vikten av att samarbeta med såväl statliga som lokala myndigheter för att stödja lokala lösningar på bostadsbristen.