Gabriels mamma framträdde nyligen i senatens justitie- och inrikeskommitté om en nationell överenskommelse för att stärka skyddet för våldsoffer. Hon beskrev de svårigheter hon mött sedan hennes åttaårige son mördades av sin fars dåvarande partner, Ana Julia Quezada, som dömts till livstids prövningsbart fängelse. Ramírez hävdar att offren för våldsbrott ofta lämnas utan tillräckligt stöd och skydd, trots lagar som ska garantera deras rättigheter.

Patricia Ramírez kritiserar bristen på resurser och samordning mellan myndigheter och betonar behovet av en ny förordning som skyddar alla våldsoffer lika effektivt som överenskommelsen mot könsbaserat våld. Hon belyser även den mediala överexponeringen och dess skadliga effekter på offren och deras familjer.

Vid framträdet i senaten berättade Ramírez även att hon nyligen fått veta att den dokumentär om hennes sons mördare som var under produktion lagts ner. Det sker efter hennes protester och en insats av Guardia Civil. Produktionen hade avtalats med pojkens mördare i fängelset och redan erbjudits till Netflix.