Tillsammans med Danmarks Radio har Sveriges Television genom en dansk advokatbyrå i Köpenhamn tillskrivit Box-TV, med krav att den otillåtna vidaresändningen av DR:s och SVT:s nationella kanaler måste upphöra. Även andra företag som erbjuder motsvarande otillåtna tjänster har kontaktats av SVT:s juridiska ombud.

De två första breven från SVT:s juridiska ombud till Box-TV var på danska och sändes både per post och mail i mars respektive april 2012. De nådde bevisligen Box-TV, eftersom Nicolas Aarestrup svarade per mail att korrespondensen måste vara på spanska för att Box-TV är ett spanskt företag. När SVT:s juridiska ombud skickade samma brev på spanska svarade inte Nicolas Aarestrup eller någon annan företrädare för Box-TV, trots påminnelser.

TV-operatörer kan förvärva rätt att vidaresända SVT:s nationella tv-kanaler genom IPTV eller streaming i Sverige. En förutsättning för sådan rätt är att operatören träffar avtal med organisationen Copyswede, som företräder alla rättighetshavare inklusive SVT. Rätten är begränsad till Sverige. Vare sig Copyswede eller SVT kan förmedla tillstånd till vidaresändning av SVT:s nationella kanaler i Spanien.

All vidaresändning av SVT:s nationella kanaler i Spanien är således otillåten och innebär ett intrång i SVT:s och andra rättighetshavares enligt lag skyddade rättigheter till tv-programmen. Det är inte heller tillåtet att utan SVT:s tillstånd använda SVT:s skyddade varumärken i marknadsföring. Box-TV:s påståenden att Box-TV:s vidaresändningar av SVT:s kanaler är laglig samt att Box-TV erlägger rättighetsersättning till SVT är således felaktiga.

Avslutningsvis vill vi korrigera Box-TV:s felaktiga uppfattning att SVT:s utlandskanal SVT World drivs av en firma fristående från SVT. SVT World är SVT:s utlandskanal som sänder program från SVT:s samtliga nationella kanaler. Dock bara de program som SVT har rätt att sända utanför Sverige.

Ritva Lindholm
t f Kanalchef SVT World