Spanien är svenskarnas favoritresmål, men också mångas önskeland att bosätta sig eller åtminstone studera eller arbeta tillfälligt i. En möjlighet för ungdomar är att ta jobb som au pair. Några söker via exempelvis radannonser, medan andra anlitar firmor som Anixi.
– Vi samarbetar med en spansk agentur som söker upp och ansvarar för värdfamiljerna, medan vi ansvarar för au pairerna, berättar Natalie Söderlind på Anixi.

Företaget förvaltar varje år omkring 50 au pairer.
– Spanien är ett av de länder som vi haft flest informationsmöten om sedan vi lanserade de nya programländerna i somras. Sedan tidigare har vi USA, England och Frankrike, men nytt för i år är Belgien, Tyskland, Kina och Spanien. Jag har själv bott i Spanien och tycker att det är ett fantastiskt land, säger Natalie Söderlind.

Anixi erbjuder platser hos familjer främst i Valenciaområdet. De flesta uppges tala engelska, så det är inget grundkrav att man måste tala spanska. Däremot är det ett utmärkt tillfälle att studera spanska, då arbetstiden är maximalt 30 timmar i veckan, inkluderat två lediga dagar.
– Vi gör alltid en personlig intervju med varje sökande innan vi godtar en ansökan till au pair programmet. Vi gör intervjun för att lära känna varje kandidat bättre och för att se om den personen är lämplig att arbeta som au pair. Varje värdfamilj genomgår samma ansökningsprocess som au pairerna och det görs för allas välbefinnade och säkerhet.

Spanska ej grundkrav
Anixi tar en programavgift på 3 500 svenska kronor, men först när den ansökande placerats i en familj. Andra kostnader som tillkommer är flygbiljett, en obligatorisk hälsoundersökning samt ett utdrag ur polisregistret. Lönen uppges vara på minst 70-80 euro i veckan, förutom mat och eget rum.
– Det är våra partners i respektive land som är ansvariga för familjerna. Vi väljer våra partneragenturer i respektive land med stor omsorg och vår spanska partner är medlem i både IAPA (International Au Pair Association) och AEPA (Asociación Española del Programa Au Pair).

Natalie Söderlind säger att eventuella familjer i Spanien som söker en au pair kan kontakta Anixi, som då vidarebefordrar informationen till sin spanska agentur.
– Om någon au pair-sökande å sin sida redan befinner sig i Spanien skulle vi kunna ordna så att vår spanska partner gör själva intervjun, tillägger hon.

Mer information: http://anixi.se