Uppgången uppmärksammas av Fastighetsbyrån i Spanien, i deras senaste nyhetsbrev.
– Sedan 2015 har vi sett prisökningar på årsbasis med fyra till sex procent på riksnivå, men vår bedömning är att en starkare inhemsk ekonomi framåt kommer att driva en högre prisökningstakt. Vi förväntar oss också att denna utveckling framgent leds av Madrid och Barcelona samt kustområdena, säger Daniel Nilsson, VD för Fastighetsbyrån Utland.

Fastighetspriserna har inte stigit så kraftigt sedan tredje kvartalet 2007. Den gången noterades en prisökning på årsbasis på hela 9,2 procent. Enligt rapporten för tredje kvartalet steg priserna på den spanska bostadsmarknaden under perioden med 1,8 procent och med 6,7 procent under den senaste tolvmånadersperioden. I likhet med de senaste kvartalen stiger priserna snabbast i Madrid (12,3 procent på tolv månader), Katalonien (10,0 procent), där staden Barcelona är betydande för statistiken, samt Mallorca (9,1 procent). På svensktäta Costa del Sol (3,7 procent) och Costa Blanca (2,9 procent) är prisökningen också tydlig.

Siffrorna presenteras av statliga institutet INE och styrks även av det största värderingsföretaget TINSAs prisindex. Den visar en spansk bostadsmarknad med stora lokala variationer. Bland större städer sticker Barcelona (20,6 procent) ut ordentligt. Även Madrid (15,5 procent), Málaga (7,6 procent), Palma de Mallorca (9,3 procent) och Alicante (7,1 procent) ligger klart över snittet. Bland områden med störst skandinavisk efterfrågan stiger priserna just nu snabbast på Teneriffa (5,2 procent) och Costa del Sol (3,7 procent).
– I TINSAs studie är siffrorna för Barcelona exceptionella, precis som tidigare under året. Men läget i Katalonien är också lite avvaktande och framåt förväntar vi oss en prisökningstakt som inte är lika brant. Samtidigt ökar vår försäljning i Barcelona under hösten jämfört med förra året, vilket tyder på att oron hos svenska köpare inte är så påtaglig, säger Daniel Nilsson.

Fastighetsbyrån uppmärksammar att det enligt inskrivnings­myndig­heten Registradores rapport från den 14 november genomfördes 119 156 bostadsaffärer i Spanien under tredje kvartalet i år, vilket är 15,6 procent högre än samma period förra året. En tredjedel av antalet bostadsköp sker i Madrid och Barcelona och ytterligare en tredjedel i Valenciaregionen och Andalusien. De sistnämnda utgörs till stora delar av Costa Blanca och Costa del Sol, där den utländska efterfrågan är betydande.
– Tempot stiger på marknaden och pendeln börjar svänga. Ett exempel på detta är att bostäder vi förmedlar i snitt säljs på två månader. Det är en månad kortare än för bara något år sedan. Från att tidigare ha varit en tydlig ”köparens marknad” ser vi de första tendenserna på en annan fördelning där säljarna flyttar fram positionerna, säger Daniel Nilsson.

Utländska bostadsköp i Spanien uppgick till 15 312 stycken under perioden, vilket är en ökning med 11,6 procent jämfört med samma period 2016. Efterfrågan ökar framförallt från Frankrike (7,0 procent) och Tyskland (19 procent), medan Brexit-effekten fortsatt påverkar den brittiska efterfrågan (-7 procent). Svensk efterfrågan är fortsatt den fjärde största utländska efter den brittiska, tyska, och franska. Jämfört med tredje kvartalet 2016 minskar den dock med åtta procent.
– Marknadsdatan är tydlig. Hittills under 2017 växer den svenska efterfrågan endast marginellt och i det kortare perspektivet över sommaren minskar den. Sedan sent i våras har vi sett trögare storstadsmarknader i Sverige och att den svenska efterfrågan i Spanien mattas av är sannolikt en konsekvens av det. Att det är svårare att få bostäder sålda i Sverige och osäkerhet kring prisutveckling framåt göra också att köpviljan utomlands påverkas. Å andra sidan kan ett bostadsköp i Spanien ses som en säkrare investering och i våra egna siffror kan vi dock inte se någon avmattning. Under tredje kvartalet ökade våra affärer med 27 procent jämfört med 2016, poängterar Daniel Nilsson.