Mobilkongressen har redan bytt datum en gång, från mars till månadsskiftet juni-juli. Nu efterlyser flera av de medverkande telekombolagen att den flyttas fram än en gång. Ericsson var ett av de första företagen att ställa in sitt deltagande i kongressen i fjol. Det ledde till en våg av avbokningar och slutligen till att hela evenemanget ställdes in.

Måndag 8 mars bekräftade Ericsson att de inte avser att medverka i år heller och hänvisar till den låga vaccinationsrytmen och stora risken för smittspridning. Efter beskedet har både Nokia och Sony ställt in sitt fysiska deltagande. Avbokningarna riskerar att leda till en dominoeffekt.

I dagsläget vidhåller arrangörerna att evenemanget ska genomföras på utsatt datum i sommar. De har presenterat ett protokoll över de säkerhetsåtgärder som ska vidtas. Det definitiva beslutet om huruvida kongressen hålls i sommar eller ej, uppges tas mellan fyra och sex veckor innan det är dags.