Beskedet kom 6 april och berör upp till 1.100 personer av de totalt 5.000 anställda i landet. Fackförbunden är informerade och ambitionen är att förhandlingarna ska starta 23 april. H&M planerar även för en stängning av 30 av sina totalt 166 butiker, det vill säga 18 procent. Det skriver tidningen El País.

Orsaken uppges vara att textiljätten på global nivå avser anpassa sig till nya konsumtionsmönster och stärka näthandeln, som redan har vuxit som en konsekvens av pandemin. Nedstängningen kommer att ske gradvis under 2021 och eventuellt även i början av 2022. Globalt planerar företaget att slå igen totalt 250 butiker.

H&M klarade sig från förlust under pandemiåret 2020, men minskade sin vinst med hela 91 procent jämfört med vinsten 2019, som uppgick till nära 1,3 miljarder euro. Fackförbunden anser att de planerade åtgärderna är oproportionerliga och flaggar för att de kommer att försöka begränsa antalet uppsägningar så mycket som möjligt.