IKEA har beslutat belöna sina anställda i hela världen med sammanlagt 110 miljoner euro. Pengarna kommer att fördelas baserat på anställningskontrakt för del- eller heltid och gör ingen åtskillnad på grundlön eller post.

I Spanien uppges 40 procent av IKEA:s anställda ha heltidskontrakt. De erhåller högre bonus än de som arbetar deltid och i genomsnitt kommer varje anställd att erhålla 450 euro extra.