Mäklarföreningen APEI citeras av Europa Press, när den i en kommuniké åberopar att den nya normen är diskriminerande. APEI går så långt att den hävdar att registreringskravet kan bryta mot ett utfall i Författningsdomstolen från 2018, som skulle fastställa att fastighetsmäklare inte kan tvingas registrera sig. Beträffande diskrimineringen hänvisas till att alla medlemmar i en annan mäklarförening, API, automatiskt ingår i det nya centralregistret.

Det är inte så enkelt som att vilken som helst mäklare lämnar in sina uppgifter till registret. De som saknar universitetstitel är nämligen tvungna att genomgå en särskild kurs på minst 200 timmar.

De nya normerna trädde i kraft i september. De specificerar att registreringskravet ej gäller boendeadministratörer, fastighetsmäklare som saknar kontor i Valenciaregionen men väl har i ett annat område i Spanien och inte heller personer som i enskilda fall och utan ersättning agerar som mellanhand vid en fastighetsaffär.