De flesta svenska elever tar kontakt med The Language Centre för att lära sig spanska. Även om skolan under perioder haft grupplektioner i spanska är det för tillfället uteslutande privatlektioner.
– Det är helt enkelt det som efterfrågas just nu. Medan några föredrar att komma hit väljer andra att lära sig on-line och några kombinerar de två alternativen, förklarar Anne Sandstedt.

Spansklektionerna på The Language Centre är baserade på muntlig inlärning, där det talas spanska från dag ett. Efter en introduktion i tekniken brukar det vara Anne själv som leder de första lektionerna och successivt lämnar hon över till infödda spansklärare som är inkörda i metoden.
– All undervisning sker på spanska. Den bygger på upprepning och att eleverna hela tiden får nya utmaningar.

Med åren har kundernas profil på skolan ändrats en hel del. Anne Sandstedt berättar att i början var det mestadels pensionärspar som flyttat ned och som ville lära sig spanska tillsammans.
– Det kunde ibland leda till konflikter, då det ofta visade sig att frun var mer engagerad och hade lättare att lära sig än maken. Det gjorde i sin tur att hon integrerade sig snabbare, något som maken inte alltid tog så bra, berättar Anne.

Numera är hennes elever som regel yngre. Många är yrkesaktiva och pendlar mellan Sverige och Spanien. Det är därför som huvudsakligen privatlektioner efterfrågas och dessutom är det praktiskt att kombinera lektionerna i skolan med sessioner on-line.

Anne Sandstedt har under flera år ansvarat för undervisningen i spanska till eleverna i Svenska Skolan Marbella. Faktum är att hon var med och startade skolan, som hon även inrymde i sina lokaler på Calle Pablo Casal det första läsåret 2003-2004. Då hade de 15 elever. Sedan flyttade skolan till Centro Forestal Sueco och några år senare till den nuvarande anläggningen i Urbanisation La Alzambra, där eleverna nu är mer än tio gånger så många. Anne var också initiativtagare till långvariga utbyten med de spanska skolorna CEIP Xarblanca och IES Rio Verde, för att främja de svenska elevernas integration.

En stor del av undervisningen på The Language Centre är också i engelska. Språkundervisningen i den spanska skolan har fortfarande många brister och de föräldrar som vill att deras barn ska lära sig engelska ordentligt tillgriper privata språkskolor. Många vuxna spanjorer inser också vikten av att förbättra sin engelska för att utöka sina jobbmöjligheter och Anne Sandstedt är själv ”Cambridge Speaking Examiner”. Det innebär att hon examinerar elever i många olika skolor, från Estepona till Marbella, i olika nivåer.

Även om det varit en blygsam del av verksamheten har kanske det mest utmärkande för just The Language Centre varit lektioner i svenska. Det har i olika omgångar arrangerats både i grupp och individuellt.
– De elever som velat lära sig svenska har varit spanjorer som haft en svensk partner eller som planerat att söka jobb i Sverige.

För Anne Sandstedt är det fundamentalt att eleverna är motiverade att lära sig språk. När det gäller spanska för svenskar anser Anne att det är mycket viktigt att lära sig språket i landet där man lever, men för att lyckas måste man först och främst vara villig att lära.
– Det är viktigt att man avsätter ordentligt med tid till att lära sig spanska och vill man bli riktigt bra på det måste man se till att integrera sig.

Mer information:
https://www.facebook.com