Sedan augusti förra året är det påbud inom detaljhandeln att bland att vara utrustad med dörrar som stängs automatiskt för att undvika att värme om vintern och kyla om sommaren slipper ut mer än nödvändigt. En granskning som gjorts av tidningen El País i Madrid, Barcelona och Sevilla anger att många butiker fortfarande har sina dörrar på vid gavel. Vid förfrågan anger anmärkningsvärt många att de automatiska skjutdörrarna är tillfälligt ur funktion.

En stor del affärslokaler saknar helt dörrar och har endast persienner som dras upp när butiken öppnar. Några av de ägarna skyller bristen på glasdörrar på lång väntetid för en installation. Kostnaden ligger på mellan 2.500 och 4.000 euro.

Installationskostnaden verkar avskräcka mer än risken för böter. Det beror till stor del på att inga böter än så länge utfärdats för de verksamheter som inte följer de nya normerna. Varken energidepartementet som infört normerna, eller de lokala administrationerna som har till uppgift att se till att de följs, förefaller villiga att straffa företagarna. Detta trots att det fastställts bötesbelopp på mellan 60.000 euro och hela 100 miljoner euro för särskilt grova överträdelser.

Påbudet på automatiska dörrar följs enligt en observation som gjorts av El País av mindre än hälften av butikerna. Fler ser till att släcka sina skyltfönster efter klockan tio på kvällen om butiken är stängd, men även där bryter ungefär en femtedel mot normerna.

Den energibesparing som flest verksamheter förefaller bryta mot är gränsen för luftkonditioneringen, som vintertid inte får vara högre än 19 grader och om sommaren inte lägre än 27. Förutom att åtlyda denna begränsning är verksamheterna tvungna att skylta om reglerna, vilket ytterst få än så länge gör. Restriktionerna gäller minst året ut.

Syftet med de nya bestämmelserna är att minska Spaniens konsumtion och behov av energi, för att motverka effekterna av kriget i Ukraina och Rysslands försök att sätta press på EU genom energisanktioner.