Det rör sig om 19 procent av den totala arbetsstyrkan i fabriken i Spanien, som uppgår till 5.800 personer. Motiveringen till varslet är ett minskat behov av arbetskraft när biljätten nu lägger om produktionen för att fokusera på tillverkningen av elbilar.

I dagsläget produceras omkring 900 fordon om dagen i Amussafens, av vilka hälften är av modellen Ford Kuga. Talesmän för fackföreningen UGT säger till tidningen El País att den varslade volymen anställda som ska sägas upp är så stor att det omöjligt kan uppnås helt och hållet på frivillig väg. Därför lovar facket hårda förhandlingar.