Cherys beslut att tillverka kompletta bilar, bland annat deras elektriska modell Omoda 5, i Barcelona markerar enligt finanstidningen Cinco Días en betydande förändring från de ursprungliga planerna. Från början diskuterades ihopmontering av färdiga delar skickade från Kina. Det nya upplägget väntas skapa ett större antal jobbtillfällen.

Den nya överenskommelsen innebär en total etablering av Chery i den tidigare Nissanfabriken, vilket kräver omfattande renoveringar och moderniseringar. Detta medför också att Chery söker lokala leverantörer för bilkomponenter, för att säkerställa konkurrenskraftiga produktionskostnader.

Avtalet ses som en stor framgång för de cirka 1.400 anställda vid den tidigare Nissanfabriken, som har väntat på en lösning som innebär en verklig återindustrialisering av anläggningen. De tidigare planerna med en annan kinesisk biltillverkare, Great Wall Motors, gick inte i lås, vilket ledde till stora bekymmer tills den nuvarande överenskommelse med Chery nåddes.

Spaniens regeringschef Pedro Sánchez och högt uppsatta tjänstemän från det katalanska regionstyret, liksom kommunledningen i Barcelona, väntas närvara den 19 april vid nyinvigningen av fabriken.