Det rör dig om den hittills största boten som utfärdats av konsumentverket. Den följer efter en utredning som inleddes sommaren 2023, efter en anmälan från konsumentorganisationerna Facua och OCU. De fyra flygbolagen befinns föra oskälig praxis när de bland annat tar betalt för att ha med handbagage ombord och för att skriva ut en papperskopia av biljetten.

Ryanair, som var det första flygbolaget att införa avgifter för handbagage i november 2018, har fått den största delen av boten. Därefter följer Vueling, medan EasyJet och Volotea ålagts att betala mindre belopp. Flygbolagen har fortfarande möjlighet att överklaga beslutet, först till det egna konsumentverket och sedan till domstol.

En talesperson från ministeriet för sociala rättigheter, konsumtion och Agenda 2030 bekräftar att utredningar mot fyra lågprisflygbolag fokuserat på fyra specifika metoder som ansågs vara oskäliga: en avgift för att garantera sittplatser bredvid barn eller personer med särskilda behov, bristande transparens i prissättningen, avgifter för handbagage samt vägran att acceptera kontantbetalningar vid flygbolagens diskar på flygplatserna.

Flygbolagens branschorganisation, ALA, som representerar 85 procent av flygtrafiken i Spanien, kritiserar böterna och hävdar att det kommer att skada konsumenterna då det inskränker möjligheterna att endast betala för de tjänster de önskar. ALA påpekar att omkring 50 miljoner passagerare idag inte bär med sig handbagage och endast reser med det som får plats under sätet. Om de tvingas betala för tjänster de inte använder kommer detta höja det genomsnittliga biljettpriset.

De drabbade flygbolagen menar också att böterna snedvrider marknaden och har anmält dem till EU:s konkurrensverk. Lågprisbolagen hävdar att 40 procent av deras resenärer väljer baspriser utan extra bagage och att förbudet mot att ta ut avgifter för handbagage skulle leda till högre biljettpriser.

Konsumentverket riktar bland annat skarp kritik mot Ryanairs praxis att ta ut 20 euro för att skriva ut en pappersbiljett till passagerare, en kostnad som anses vara oskälig eftersom den inte motsvarar de faktiska kostnaderna för flygbolaget och skapar en obalans mellan parternas rättigheter och skyldigheter. Flygbolagen hävdar vidare att de redan arbetar med att harmonisera sina kommersiella metoder angående handbagage och kabinbagage, på begäran av EU. Flygbolagens branschorganisation, ALA, påpekar att ministeriets beslut strider mot europeisk lagstiftning, särskilt principen om fri prissättning som erkänns i förordning 1008/2008, och utgör ett ingrepp i prissättningen.