Det rör sig om djur och växter som ofta genom en olyckshändelse anlänt från andra områden och kontinenter och som pressar bort en viktig del av den inhemska floran. Flera av dem har fått, var och en för sig, stor uppmärksamhet i media.

Det senaste orosmomentet är den asiatiska alg som brett ut sig först vid Gibraltar Sund och som nu även tagit sig upp för Medelhavskusten. Den går under namnet rugulopterix okamurae och förstör fiskarnas nät samt förorenar stränderna.

Ett annat vattendjur som blivit ett gissel är den så kallade zebramusslan. Den har dykt upp i ett flertal vattenreservoarer, där den orsakar stora skador på inte minst dammanläggningarna.

Flera fågelarter har vidare trängt undan både inhemska duvor och gråsparvar. Det gäller bland annat den så kallade argentinska papegojan, som gäckar Málaga stad och som spritt sig efter att exemplar som hållits som husdjur släppts fria eller lyckats fly.

Den kanske mest förödande och ökända invasionsarten är den röda eller egyptiska skalbaggen, som skövlat tusentals palmer på kusten.